Těší mě.
Mé jméno je Adam.

Přináším dlouholeté zkušenosti z vedoucích produktových a technických pozic spolu se schopností samostatné nebo týmové tvorby on-line produktů v jejich počátečních nebo inovačních fázích.

Baví mě hledat neobvyklá technologická řešení v inovativních oblastech, nebo propojovat stávající řešení neobvyklým způsobem. Poslední dobou to byl například blockchain (smart-contracty a tokenizace), decentralizovaná identita (DIDs) a AI (ChatGPT). Rád a rychle se učím nové oblasti.

Mou silnou stránkou je naslouchání nositeli vize a spolupráce při formulaci a ověření jejího technického provedení. Mým výstupem zpravidla bývá funkční prototyp / Proof-of-Concept, který může sloužit jako základ pro další rozvoj. Mezi mé silné stránky naopak nepatří dlouhodobá koordinace týmů k naplnění této vize - umím být ale dobrým partnerem pro ProductOwnery nebo projektové manažery. S citem pomáhám rozlišovat, jestli plánované kroky stále směřují k realizaci vize. A mohu pomoci validovat technická řešení.

3 poslední pracovní zkušenosti

Postupná cesta k uvědomění, kde je má největší přidaná hodnota.

 1. Company
  Produktový a technický ředitel v krypto FinTech startupu
  Role
  Má zatím největší výzva z pohledu rozsahu a komplexnosti. Byl jsem zodpovědný za technickou realizaci produktů vyplývajících z vize, jejímž nositelem byl zakladatel, a která představovala komplexní finanční systém v prostředí blockchainu. Pozice, kde jsem si nejvíc uvědomil, že mé klíčové kompetence nejsou v řídící pozici, ale především v hledání technické realizace - vize produktů transformovat do funkčních Proof-of-Concept nebo minimálních produktů (MVP).
 2. Company
  Produktový manažer v neziskové společnosti
  Role
  K projektu jsem se připojil v době, kdy se připravoval další rozvoj a větší propagace portálu pro darování. V úzké spolupráci se zakladatelem jsem měl na starosti směrování celé webové platformy. V cca posledních dvou letech jsme minimalizovali práce na darovací platformě a intenzivně se věnovali tvorbě nové mobilní komunitní aplikace. Tam jsem se věnoval návrhu celého technického řešení a ověřování/prototypování klíčových hypotéz, které byly poté do aplikace nasazeny.
 3. Company
  Spoluzakladatel v reklamním startupu
  Role
  Vizí startupu bylo provozovatelům stránek, které jsou postavené na prodeji reklamy, přinést vyšší výnosy ze zobrazované reklamy. Podílel jsem se na formulování vize a navrhoval způsob a kroky její realizace. Následně jsem vytvořil základ reklamního systému, který uměl na jednotlivých reklamních pozicích zobrazovat více reklamních zdrojů, měřit jejich výkonnost pro jednotlivé skupiny uživatelů a pomocí pokročilých algoritmů v reálném čase zobrazovat uživateli relevantní reklamu.

Další aktivity

Spoluzaložil jsem spolek Změna paradigmatu, který nepravidelně pořádá setkání, kde společně nahlížíme celospolečenská témata (práce a podnikání, vzdělávání, zdraví a další) z jiných úhlů pohledu. Setkání přinášejí metodu, která vychází z konceptu poradních kruhů (councilů) - nazýváme ji kruhy pro změnu paradigmatu.

A dále spolupracuji na aktivitách Aktivace potenciálu, kde se podílím na potřebných technických činnostech (on-line systém pro prodej a odbavování vstupenek, on-line přenosy akcí a další). Aktivace potenciálu se zaměřuje na aktivity, které podporují nalézání a projevování toho nejlepšího ze sebe. Největší téma je momentálně vliv období v děloze a těsně po narození na náš následný život a spojená traumata. V březnu jsme na toto téma pořádali kongres, na který bude na podzim navazovat další setkání, kde se již budeme zaměřovat na konkrétní postupy, jak s traumaty vzniklými v tomto období pracovat.